Allerheiligen ()

Is er iemand die jij bewondert? Iemand waarvan jij denkt: zo wil ik ook zijn, zo wil ik ook leven? Voor zulke mensen bestaan speciale feestdagen. Christenen die in heiligen geloven, vieren bijvoorbeeld Allerheiligen.

Heiligen zijn mensen die zich sterk hebben ingezet voor het christelijk geloof. Vaak hebben ze hun leven er zelfs voor opgeofferd. Dan worden ze martelaren genoemd. In ieder geval gaven ze het goede voorbeeld en hebben ze dikwijls wonderen verricht.

Na hun dood worden deze mensen al snel vereerd. Want katholieke mensen geloven dat heiligen bemiddelen bij een vraag of een verzoek aan God. Veel heiligen hebben een speciale feestdag. Denk maar aan Sint-Franciscus, Sint-Nicolaas en Sint-Maarten. Allerheiligen is voor álle heiligen, de naam zegt het al. Maar speciaal voor de heiligen die geen eigen herdenkingsdag hebben.

Gelovigen gaan heel eerbiedig om met overblijfselen van heiligen, zoals tanden, botten, haren en kleding. Die “relieken” worden zorgvuldig bewaard in kostbare omhulsels.

Christenen vinden het belangrijk de doden te herdenken. Want wie sterft is niet helemaal weg. Allerzielen is nog zo’n feest dat daarover gaat.