Maria Hemelvaart (15 augustus)

Op 15 augustus vieren sommige christenen dat Maria na haar overlijden in de hemel kwam. Net als Jezus met Hemelvaart. Maria was de moeder van Jezus. Daarom wordt wel van haar gezegd dat ze nu in de hemel een goed woordje bij hem kan doen voor de mensen. Ze is dan een bemiddelaar tussen hemel en aarde.

“Maria Hemelvaart” is eigenlijk een soort afkorting. Een officiële naam voor deze feestdag is “Maria-Tenhemelopneming”. Want men geloofde dat Maria niet uit zichzelf naar de hemel kon gaan zoals Jezus. Ze werd door God in de hemel opgenomen. Soms heet het feest “Ontslapen van Maria” of “Ontslapen van de Moeder Gods”. Daarmee wordt bedoeld dat Maria na haar dood wakker werd in het eeuwige leven.

In Nederland merk je meestal niet veel van Maria Hemelvaart. Maar in andere landen, bijvoorbeeld België, Frankrijk en Italië, is het een vrije dag. Bovendien is het ook het naamfeest van Maria. Voor veel vrouwen en meisjes die Maria heten (en dat zijn er heel veel!) is 15 augustus daarom een soort extra verjaardag