Witte Donderdag (18 april)

Witte Donderdag is een dag uit de Goede Week (Palmpasen), de week voor Pasen. Deze donderdag heet zo omdat de kleur wit dan wordt gebruikt in de kerk en de kerkdienst. Degene die de dienst leidt, draagt bijvoorbeeld witte kleren. Zoals een wit kazuifel, een speciaal gewaad voor in de kerk. Of een witte stola, een soort sjaal. De kleur wit betekent goed, zuiver en heilig.

Witte Donderdag is een ernstige dag. Het verhaal dat erbij hoort is mooi, maar ook treurig. Het gaat over het Laatste Avondmaal. Dat was de laatste maaltijd van Jezus, toen hij met zijn vrienden het joodse paasfeest (Pesach) vierde.

Jezus wist dat hij niet lang meer zal leven. Hij brak het brood en deelde het uit terwijl hij zei dat het zijn lichaam was. Hij deed dat ook met de beker wijn. Daarvan zei hij: “dit is mijn bloed”. Hij wilde dat mensen hem zich zo blijven herinneren.

In de kerken herdenken gelovigen daarom het sterven van Jezus met een stukje brood en soms een slokje wijn. Het is dan geen echte maaltijd meer, maar een bijzonder ritueel. Er wordt een apart en vaak kostbaar ’servies’ voor gebruikt, van goud en zilver.

In protestantse kerken vieren de mensen nog altijd het “ Avondmaal”. In katholieke kerken heet dit ritueel “eucharistie”. Als je een jaar of acht bent, mag je er voor het eerst aan meedoen. Het heet dan je “eerste communie”. Je hoort voortaan echt bij de groep van gelovigen, net als de vrienden van Jezus. Je communie is een groot feest met cadeaus. Vroeger kreeg je vaak een ontbijtserviesje.