Biddag voor gewas en arbeid ()

Als je niet kunt eten, kun je niet leven. Daarom is het belangrijk dat er elk jaar weer veel graan, groente en fruit is. Christenen geloven dat er niets op het land kan groeien als God daar niet voor zorgt. In de lente bidden de mensen daarom in veel kerken om de zegen van God over het werk. Dat gebeurt meestal op de tweede woensdag van maart.

Vroeger moesten veel mensen hun eigen voedsel verbouwen. Ze hoopten dus ook dat al het werk op hun boerderij niet voor niets zou zijn. Tegenwoordig werken de mensen meestal op een kantoor of in een fabriek. Ze bidden niet meer alleen voor het gewas, voor alles dat groeit op het land. Ze hopen ook dat God hun werk zegent, zodat hun arbeid nuttig is voor henzelf, voor andere mensen en voor de wereld.

Op sommige plekken in Nederland ben je met de biddag vrij. Dan ga je ’s ochtends naar de kerk. Maar meestal is er ’s avonds een speciale kerkdienst en werk je verder gewoon de hele dag.