Maria Boodschap (25 maart)

Deze feestdag heeft al een klein beetje met Kerstmis te maken. En dat in maart, negen maanden vóór 25 december! Op deze dag herdenken mensen in de kerk namelijk een raadselachtige gebeurtenis rond de geboorte van Jezus: het bezoek van een engel.

Dat vreemde bezoek is al eeuwenlang een geliefd onderwerp voor schilderijen. Op het ene plaatje zie je duidelijk een engel. Maar waar is die engel op het schilderij met al die hartjes’ Hartjes horen toch bij Valentijn? Kijk eens goed naar de schouders van die man in de lucht.

Er zijn wel meer verschillen tussen deze kunstwerken. De kleuren bijvoorbeeld. En het ene schilderij is veel ouder dan het andere. Toch vertellen ze allebei hetzelfde verhaal:

In Galilea is een stad die Nazareth heet. Daar woonde Maria. Ze was nog jong en pas verloofd met Jozef. Op een dag verscheen de engel Gabriël plotseling in haar kamer. Maria was bang, maar de engel bracht goed nieuws. God zou ervoor zorgen dat ze een heel bijzondere zoon zou krijgen. Die zoon zou Jezus heten en een groot man worden.

Dit bericht stelde Maria gerust. Ze zei tegen Gabriël: “De heer wil ik dienen: laat met mij gebeuren wat U hebt gezegd.”