Aswoensdag (6 maart)

Hongerdoek
Middeleeuwse kerken schermden het hoofdaltaar tijdens de vastenperiode af met een doek. Zo’n ‘hongerdoek’ was een teken van soberheid. Deze werd daarnaast gebruikt om het kerkgedeelte voor de geestelijken te scheiden van de ruimte voor de gelovigen. Ook verwees de hongerdoek naar het ‘voorhangsel’ in de tempel te Jeruzalem dat in tweeën scheurde toen Jezus stierf. De doeken werden in de loop der jaren steeds rijker versierd, maar verdwenen in de achttiende eeuw. Dit exemplaar is dan ook uniek in Nederland.

Museum Catharijneconvent, ABM t2666
Westfalen, eind 16e eeuw

Bekijk detailinformatie