Paaszaterdag / Stille Zaterdag (20 april)

Paaszaterdag is de laatste dag vóór Pasen. Op Goede Vrijdag is hij gekruisigd. Hij is nu van het kruis gehaald en zijn moeder Maria heeft hem met haar vrienden naar zijn laatste rustplaats gebracht. Het graf is afgesloten met een grote, zware steen. Hier rust hij nu en daarom en heet deze dag Stille Zaterdag. In de kerk is het ook stil: er zijn overdag geen diensten.

In de nacht van Paaszaterdag op Paaszondag (Pasen) wordt een paaswake gehouden. Soms blijf je net zo lang in de kerk totdat het licht wordt. Reken maar dat een paasontbijt daarna dan goed smaakt! In andere kerken is de wake vaak om een uur of negen, tien ’s avonds en ga je na afloop in het donker naar huis.

Tijdens de wake is het aansteken van de grote, speciale paaskaars erg belangrijk. Dit ritueel beeldt uit dat Jezus, het “ Licht van de wereld”, weer tot leven is gewekt. Met de paaskaars zegent men ook het water waarmee kinderen en volwassenen worden gedoopt.